За контакти

  • 19.08.2007
  • Автор: Светлана Илкова

онлайн списание Kozmetikata.com
онлайн магазин Коzmetika.bg

Адрес
:
Стиджи ЕООД
гр. София 1202, ул. "Козлодуй" 75
GSM:  0899 917 847
е-mail: info@kozmetikata.com   
Skype: kozmetikata

Главен Редактор:

Десислава Исаева - redaktor@kozmetikata.com

Редакционен екип:
Диана Стойнова
Десислава Давидова
Ралица Крумова

Статии, предоставени със съдействието на:
д-р Галя Данчева - лекар по дентална медицина
д-р Емил Бърдаров - дерматолог
д-р Мая Тачева - дерматолог, венеролог, козметолог
д-р Михаил Скерлев - плaстичен хирург


Реклама и продажби:

e-mail:
info@kozmetikata.com